loading...

Kv Vikhem - Vintrie, Malmö

Enfamiljshus i två basformer – ByHuset och ByLängan – kompletterade med tillvalsmoduler för flexibel anpassning till hushållsstorlek och ekonomi.
Totalt 24 hus i kulörrik, småskalig bymiljö.
 
Byggherre / Byggnadsentreprenör: Mjöbäcks Entreprenad AB. Färdigställt: 2001.
Fotograf: Ulla Bärg.