loading...

Villa Kivik

Renovering och ombyggnad av befintligt sekelskifteshus samt komplettering med gallerigång och tvåplanstillbyggnad. Belönat med Simrishamns kommuns Arkitekturpris.

Byggherre: Privat. Färdigställt: 2001.
Fotograf: Åke E:son Lindman.