loading...

Bebyggelseplan Kv Vikhem - Vintrie, Malmö

Småskaligt, tätt och intimt är tjugosex enfamiljshus placerade kring en gemensam bygata.
Byggherre / Byggnadsentreprenör: Mjöbäcks Entreprenad AB. Färdigställt: 2001.