loading...

Utredningsuppdrag Flerbostadsbebyggelse - Tygelsjö, Malmö

Utredningsuppdrag med förstudie avseende småskalig flerfamiljshusbebyggelse vid hästgård i Tygelsjö.
Uppdragsgivare: Roth Fastigheter AB. Uppdragsår: 2010.