loading...

Kv Tor - Hyllie, Malmö

Detaljplanen för den nya stadsdelen Hyllie har utformats i samråd med byggherrarna och deras arkitekter. I detta arbete har vi i projektgruppen Samsyn Hyllie representerat Peab för kvarteret Tor. I kvarterets östra och södra del ska Peab uppföra bostadshus för 48 st hyresrätter samt en förskola för Malmö stad. 
 
Byggherre / byggentreprenör: Peab. Inflyttning beräknad till hösten 2018.