loading...

Utredningsuppdrag Småhusbebyggelse - Rönnebäcks golfklubb, Malmö

Förstudie avseende möjlig golfnära bostadsbebyggelse vid Rönnebäcks Golf Club.
Uppdragsgivare: Hintons Golf. Uppdragsår: 2009.