loading...

Kv Mörner - Genarp, Lunds kommun

Framtagning av masterplan för ett mindre radhusområde samt utformning av radhusen med flexibla planer för 2 till 4 RoK.
Uppdragsgivare: Kristineberg Fastigheter AB.