loading...

Om- och tillbyggnad Villa Kurland - Trelleborg

Förslag avseende till- och ombyggnad av gammalt byhus vid havet i Trelleborg. Ursprungshuset kompletteras med två byggnadskroppar som skapar en kringbyggd, vindskyddad gårdsplan.

Uppdragsgivare: Privat. Uppdragsår: 2009.