loading...

Kv Husmannen - Vintrie, Malmö

Radhus och fyrfamiljshus i utrycksfulla former som resulterar i avskärmade uteplatser och terrasser. Tak med traditionella skånska förtecken.
 
Byggherre: Hemgården Byggnads AB. Färdigställt: 2011.
Fotograf: Ulla Bärg.