loading...

Förskola - Västra Hamnen, Malmö

Utredningsuppdrag för Malmö stad i samarbete med Svenska Landskap avseende lokalisering, utformning och volymstudier för ny förskola som ersättning för befintlig paviljonglösning.

Uppdragsår: 2011.