loading...

Förskola - Hyllie, Malmö

För Peab har vi utformat och projekterat den första förskolan i den nya stadsdelen Hyllie. Förskolan utgörs av en friliggande byggnad i flerbostadshuskvarteret Tors södra del och med sin öppna, välkomnande karaktär definierar den gaturummet och markerar samtidigt gränsen in till den stora, gemensamma kvartersgården.
 
Byggherre / Byggentreprenör: Peab. Färdigställd 2018.