loading...

Förskola - Hyllie, Malmö

Peab kommer inom kort att i kvarteret Tor tillsammans med flerbostadshus uppföra den första förskolan i den nya stadsdelen Hyllie. Förskolan utgörs av en friliggande byggnad i kvarterets södra del och med sin öppna, välkomnande karaktär definierar den gaturummet och markerar samtidigt gränsen in till den stora, gemensamma kvartersgården.
 
Byggherre / Byggentreprenör: Peab. Inflyttning beräknad till våren 2018.