loading...

Kv Klosterbacken - Lund

Efter att ha utformat etapp 1 har vi fått fortsatt förtroende av HSB att även utforma nästa etapp. Just nu arbetar vi med att utforma sju byggnadskroppar som består av bostadsrätter, hyresrätter samt inslag av verksamhetslokaler. Gestaltningen följer samma koncept som första etappen där prismatiska former och färgskimrande lätta fasader i parkmiljö  står i kontrast till tunga stadsmässiga fasader med utsiktskvaliteter mot Lunds stadspark. Projektet kröns med en gemensam takterrass och en torgpaviljong.
 
Byggherre: HSB Skåne.