loading...

Kv Klosterbacken - Lund

HSB´s etapp 1 omfattar 98 st personliga bostadslägenheter som karaktäriseras av annorlunda rumsligheter. De två byggnaderna längs Stattenavägen erbjuder dessutom utsiktskvaliteter mot parkmiljöer medan karaktären för de två husen i kvarterets inre danats av den prismatiska formen, balkongerna och de färgskimrande fasaderna.

Byggherre: HSB Skåne. Färdigställt: 2017.