Om oss

Vår historia startar i Malmö 1977…
och vi är fortfarande det mindre, personliga kontoret med det stora engagemanget för våra kunder. Välkommen till oss!


Vad kan du förvänta dig i samarbete med oss?
 

Först och främst får du en personlig relation med oss där vi sätter en ära i att vara lättillgängliga för dig. Kärnan i verksamheten är ett trimmat medarbetarteam, som arbetat länge tillsammans. Det borgar för kontinuitet i verksamheten och en väluppbyggd kunskaps- och erfarenhetsbank både vad avser idé och koncept som byggteknik och projektering. Du får en part som kan ta ansvar för hela genomförandeprocessen från idé till färdigt projekt. Vi hyllar en god, kreativ och verklighetsförankrad arkitektur där vi genomför ditt projekt utifrån dina önskemål och din ekonomi. Inget projekt är för litet och få är för stora.  

"Jag tycker att jag har världens roligaste jobb och det uppfattar jag som att alla jag möter på CA arkitekter också gör. Det bidrar till att skapa trygghet i att inga svårigheter eller utmaningar saknar gemensamma lösningar för projektet. Tydlighet, engagemang, envishet kombinerat med en stor portion ödmjukhet och inte minst glädje, skapar en professionell känsla i en familjär atmosfär.”
Jörgen Nilsson - Platschef, Peab Sverige AB

 


Hur genomför vi ditt projekt?

Vi arbetar i team där allas samlade erfarenhet och kompetens bidrar till ett kvalitativt slutresultat. Projektering genomför vi i 3D och BIM-anpassar efter behov.

Vi strävar efter att ständigt ligga i framkant när det gäller digital projekteringsmetodik och vi erbjuder dig att följa utvecklingen av ditt projekt i din mobila läsplatta eller smartphone för att slutligen övergå till att bli ett renodlat byggplatshjälpmedel för entreprenören under produktionsfasen.

"Vi på Graphisoft Sverige har sedan många år ett väletablerat samarbete med Carsten Andersson Arkitekter AB. Carsten och hans kollegor var tidigt ute med ARCHICAD och därmed ett av de första kontoren i Sverige som började med vad som idag kallas BIM. Idag har kontoret ökat på sin kunskap inom BIM och öppna format och står väl rustade med de fördelar detta ger för beställare och andra aktörer i BIM-processen.”

Magnus Dulke - VD, Graphisoft Sverige

 


Vilka är våra kompetenser?

Vi kan erbjuda dig hjälp med allt från utredningar, analyser och idéskisser till färdiga bygghandlingar. Men också produktutveckling och andra uppdrag utanför renodlad byggnadsarkitektur och husprojektering.

Vi säkerställer en strukturerad arbetsprocess genom kvalitetsledningssystem och egenkontroller. Förutom arkitektexamina från Lunds Teknisk Högskola respektive Kunstakademiets arkitektskole i Köpenhamn har medarbetarna genomgått Sveriges arkitekters Professionaliseringsprogram Steg 1. Vi har blivit prisbelönta.

”Vi på ROCKWOOL har ett mycket bra samarbete med Carsten Andersson arkitekter. Deras kvalitetstänk och omsorg i projekten stämmer bra överens med vad vi anser är viktigt för framtida byggnation. Med ett stort intresse för byggteknisk utveckling och nya lösningar tillsammans med ett innovativt tänkande har Carsten Andersson arkitekter på ett föredömligt sätt integrerat unika produkter från ROCKWOOL i sina konstruktioner.”
Magnus Kamstedt - Specifier Consultant, ROCKWOOL AB